Praktijk Werken

Praktijk Werken is een gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk.

 

Leen Versteynen

Opleidingen / Ervaringen

In 2009 studeerde ik af als klinisch psychologe aan de Universiteit van Leuven. Mijn stage deed ik bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in het volwassenenteam in Beringen. Daarna heb ik o.a. gewerkt bij CAW Het Welzijnshuis in Lier, waar ik psychosociale begeleidingen deed voor volwassenen.

De liefde bracht me naar de andere kant van het land, waardoor ik sinds 2017 in West-Vlaanderen woon. Vanaf 2018 werk ik als zelfstandig klinisch psychologe bij de multidisciplinaire praktijk Werken. Sinds het najaar van 2018 ben ik ook opgestart als psychologe in groepspraktijk PIT-TIG (gelegen in Gullegem, deelgemeente van Wevelgem).

Opleidingen:
2018-2022: psychotherapie-opleiding ‘Postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie’ (4-jarige opleiding)
2018: HSP voor professionals
2018: coaching voor HSP
2017-2018: mindfulness voor hulpverleners
2017: kortdurende opleiding ‘Acceptance and commitment therapy’

Ik volg regelmatig opleidingen, bijscholingen, lezingen, … om op de hoogte te blijven van actuele en belangrijke informatie.
Daarnaast doe ik ook regelmatig aan intervisie en supervisie.

Ik ben lid van:
Psychologencommissie (Erkenningsnummer: 852109927)
Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

Psychologische begeleiding
Iedereen komt in het leven wel eens momenten tegen waarbij je moet omgaan met stress en mentale moeilijkheden: op het werk, in de relatie, in de sociale kring, in het ouderschap,… Mentale druk veroorzaakt vaak stress en kan leiden tot allerlei vervelende psychische klachten.

Als je mentaal niet goed in je vel zit, is het vaak raadzaam om een aantal sessies bij een psycholoog te volgen. Als we samen beslissen om een begeleiding op te starten, dan help ik u graag verder om u te leren omgaan met moeilijke gedachten. Respect en een gelijkwaardige houding zijn hierbij het uitgangspunt. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een manier voor u om een meer kwaliteitsvol en zinvol leven te kunnen leiden.

Bent u op zoek naar psychologische begeleiding, dan bent u welkom bij mij voor een verkennend gesprek. Samen met u neem ik de tijd om uit te zoeken wat uw hulpvraag is en welke vorm van begeleiding u verder kan helpen. Bij een begeleiding help ik u verder om u te leren omgaan met moeilijke gedachten, emoties en/of gedrag. Dit door in de eerste plaats samen met u een concrete hulpvraag te omschrijven, waarna we doelgericht naar oplossingen en/of verbeteringen toewerken. Dit doen we onder andere door het aanleren van kennis en vaardigheden om uw eigen leven weer in handen te kunnen nemen. Daarbij worden (thuis)oefeningen ingezet zoals bijvoorbeeld cognitieve oefeningen, gedragsmatige oefeningen, ontspanningsoefeningen,… . Respect en gelijkwaardigheid, alsook positiviteit en oplossingsgerichtheid zijn de uitgangspunten bij het begeleidingsproces. Het is daarnaast ook van belang dat we uw sterktes en mogelijkheden verder onder de loep nemen. We bekijken samen op welke manier u uw eigen krachtbronnen kan aanspreken, zodat u een meer kwaliteitsvol en zinvol leven kan leiden.

Ik bied u psychologische begeleiding bij onder andere:
- Angstgevoelens: paniekgevoelens, faalangst,…
- Sombere of depressieve gevoelens
- Opgekropte of ingehouden woede
- Gevoelens van verdriet, rouwgevoelens
- Piekeren, bepaalde gedachten niet kunnen loslaten
- Onzekerheid over jezelf, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
- Identiteitsvragen, identiteitscrisis, jezelf niet terug vinden
- Schuldgevoelens, schaamtegevoelens
- Verwerking van een relatiebreuk, ontslag,…
- Spanningen in relaties op het werk, thuis, in de sociale kring,…
- Gevoelens van vermoeidheid, weinig energie hebben, zich futloos voelen
- …

Als deze klachten herkenbaar zijn, dan bent u welkom voor een verkennend gesprek. Samen met u neem ik de tijd om uit te zoeken wat uw hulpvraag is en welke vorm van begeleiding u verder kan helpen. In gezamenlijk overleg starten we een begeleiding op of kijken we voor een correcte doorverwijzing.

Specifieke begeleidingen:

Coaching/begeleiding bij hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk (geen stoornis of ziekte!) en 15 tot 20 % van de bevolking bezit dit persoonlijkheidskenmerk. Ze worden ook wel HSP’ers genoemd. HSP is een afkorting van Highly Sensitive Person. In de jaren ‘90 heeft Elaine Aron, een Amerikaanse psychologe, HSP concreet omschreven en bekend gemaakt bij het grotere publiek. Ondertussen zijn er al meerdere wetenschappelijke onderzoeken verricht rond hoogsensitiviteit door o.a. professor Elke Van Hoof, Pluess, etc.,… Tijdens de zomer van 2018 heb ik de opleiding ‘HSP voor professionals’ gevolgd bij professor dr. Elke Van Hoof.
Een hoogsensitief persoon heeft een sterker ontwikkeld centraal zenuwstelsel. Het hoofdkenmerk bij hoogsensitiviteit is dat er een meer diepgaande verwerking van informatie is, wat betekent dat deze personen dus meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor indrukken en prikkels uit de omgeving. Door de grote toevloed aan prikkels raken ze sneller overprikkeld, ze hebben een grote opmerkingsgave en sterke empathie.
In onze vluchtige maatschappij krijgen HSP’ers steeds vaker problemen door overprikkeling, wat maakt dat ze meer vatbaar zijn voor stressgerelateerde klachten zoals depressie, angst, burn-out, CVS,… Het goede nieuws is dat HSP’ers beschikken over kwaliteiten zoals empathie, zorgzaamheid, nauwkeurigheid, creativiteit, prosociaal gedrag,… die van groot belang kunnen zijn in onze maatschappij.
Bent u hoogsensitief of heeft u een vermoeden dat u hoogsensitief bent? Herkent u bovenvermelde klachten of heeft u vragen in verband met dit persoonlijkheidskenmerk? Wil u beter leren omgaan met hoogsensitiviteit? Zou u graag uw hoogsensitiviteit willen inzetten als een sterkte i.p.v. een zwakte? Kom dan gerust eens langs voor een verkennend gesprek en dan bekijken we samen of er sprake is van hoogsensitiviteit en hoe u dit persoonlijkheidskenmerk kan inzetten als kracht.

Coaching/ begeleiding bij autisme

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die bijzonder complex is en daarom niet altijd gemakkelijk te omschrijven. De volgende punten zijn voor personen met autisme moeilijker: (1) omgaan met andere mensen, (2) communiceren met andere mensen en (3) vlot en soepel denken en handelen.
Autisme is hoofdzakelijk een informatieverwerkingsstoornis: informatie komt ongefilterd en in puzzelstukjes binnen (niet als een geheel).
Vanzelfsprekend is het onnodig u erop te wijzen dat in onze hedendaagse maatschappij waarin we constant worden overstelpt door informatie en prikkels, personen met autisme het niet gemakkelijk hebben.

Vaak hebben ze omwille van de moeilijkheden in de informatieverwerking last van spanning en stress, wat kan resulteren in angstklachten. Hebt u autisme of herkent u zich in bovenstaande omschrijving? Heeft u last van stress- en/of angstklachten,…? Last van een negatief zelfbeeld? U vindt het lastig om met anderen om te gaan?

Kom dan gerust eens langs op een verkennend gesprek. Via een psychologische begeleiding richten we ons op het vergroten van uw zelfstandigheid en constructief gedrag, bevordering van helpende gedachten en zelfacceptatie, leren omgaan met emoties, het leren van sociale vaardigheden, leren communiceren, leren ontspannen (bv. mindfulnessoefeningen),…

Naast de bovenstaande omschreven moeilijkheden, heeft autisme ook een aantal mooie kanten (bijvoorbeeld unieke talenten, doorzettingsvermogen, eerlijk zijn,…). Voor de positieve kanten is er uiteraard ook aandacht, want deze worden jammer genoeg vaak niet gezien.

Coaching/ begeleiding in mindfulness

Een korte definitie van mindfulness : het bewust beleven van ervaringen in het hier en nu.
Mindfulness heeft de laatste jaren meer en meer bekendheid verworven. Via recent wetenschappelijk onderzoek is bewezen dat mindfulness een positief effect heeft op stress, depressieklachten, angstklachten, chronische pijn,…

In onze prestatiegerichte maatschappij leven we vaak in een rush: we willen op veel vlakken actief bezig zijn en hierbij lopen we onszelf vaak voorbij. Hierdoor ontstaat er een grotere kans op stressklachten, zoals bijvoorbeeld piekeren, negatieve gedachten hebben, jezelf zorgen maken,…

Bij mindfulness neemt u even de tijd om niet druk bezig te zijn en uit de stroom van het denken en doen te stappen. De vaardigheid om van de doe-modus om te schakelen naar de zijns-modus is een essentiële vaardigheid om met stress en depressie om te gaan. Dit is één van de dingen die worden aangeleerd via mindfulnessoefeningen.

Hebt u interesse om het regelmatig oefenen van mindfulness onder de knie te krijgen en om op deze manier stressklachten zoals onrustige en negatieve gedachten het hoofd te bieden? Kom dan gerust langs voor een verkennend gesprek en dan bekijken we samen welke mogelijkheden er zijn.

U kan een afspraak maken:

- via mijn GSM-nummer: 0493 / 74 17 00
- via mijn e-mailadres: leenversteynen@yahoo.com

Een eerste gesprek duurt ongeveer 1u à 1u15( 50€).
Een gewone sessie duurt ongeveer 60 minuten( 50€).

Indien een gesprek niet zou kunnen doorgaan, verwittig mij dan best even, graag 24u op voorhand.
Afspraken die ten laatste een dag op voorhand geannuleerd worden, hoeven niet betaald te worden. Indien er toch laattijdig wordt verwittigd zonder dringende reden, wordt er een administratieve kost aangerekend van 20 euro. De gesprekken gaan door op dinsdag (overdag en ’s avonds) en vrijdagnamiddag in de multidisciplinaire praktijk ‘Werken’, gelegen in Steenstraat 18 in Kortemark-Werken.

Celine Khan

Klinisch psychologe

Psychologische behandeling - Stress- en burnoutcoaching - Studiebegeleiding

Psychologische behandeling

Gewoonlijk past uw stemming bij de situatie waarin u zich bevindt. Wanneer uw stemming niet meer bij de omstandigheden past, voelt u zich belemmerd om goed te functioneren. U bent verdrietig en wanhopig zonder dat daar een reden voor is.

Iedereen is wel eens bang of angstig. Een angstig gevoel kan er voor zorgen dat u op momenten van gevaar waakzamer bent. Echter wanneer gezonde angst ‘ongezond’ wordt, gaat het om klachten die uw kwaliteit van leven ernstig aantasten.

Angst- en stemmingsklachten kunnen leiden tot uitval op school of werk. Ook kan de relatie met mensen in uw naaste omgeving onder spanning komen te staan.

Wanneer u steeds meer last hebt van klachten die niet vanzelf overgaan, kan psychologische behandeling u helpen.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is en hoe het komt dat u klachten heeft. Als erkend klinische psychologe wil ik u helpen inzien dat wat u denkt en hoe u zich voelt niet overeenkomt met uw situatie. U leert beter omgaan met uw emoties en factoren die uw gedachten en gevoelens beïnvloeden. Het doel is om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren.

Samen gaan we in een eerste gesprek na waar u precies vastloopt. In een tweede gesprek bespreken we welke vorm van behandeling het beste bij u past. Dan start het behandeltraject waarbij het verloop regelmatig met u wordt geëvalueerd. Het doel is dat u zo snel mogelijk afname van klachten ervaart en persoonlijk herstel realiseert, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt oppakken.

Klachten kunnen zijn:

- Stress- en spanningsklachten
- Burn-out klachten en moeilijkheden op het werk
- Depressieve gevoelens, sombere en neerslachtige stemming, vermoeidheid, futloosheid
- Minder of geen plezier hebben in bijna alle activiteiten
- Piekeren, concentratieproblemen, besluiteloosheid
- Snel boos of gefrustreerd zijn
- Slaapproblemen
- Onbegrepen lichamelijke klachten
- Gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid
- Bemoeilijkte omgang met anderen
- Gevoel hebben dat u er niet toe doet of schuldgevoelens
- Eetproblemen
- Lichamelijke klachten met grote invloed op dagelijks functioneren zoals chronische pijn, migraine, ernstige ziekte zoals kanker, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, e.a.
- Depressieve klachten bij winterdepressie, zwangerschaps- of postnatale depressie, pre-menstruele stemmingsstoornis (PMSS), depressie rond de menopauze
- Angst- en paniekklachten, hyperventilatie, fobische klachten
- Dwangklachten (obsessieve gedachten, dwanghandelingen)
- Psychotrauma klachten zoals zich opdringende herinneringen, nachtmerries, problemen met (teveel of te weinig) woede, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen en gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid
- Stemmingswisselingen, emotionele instabiliteit en impulsiviteit, spanningen in relaties thuis, op het werk, of sociale kring
- Rouw bij verlieservaringen
- Levensfaseproblematiek bij ouderen
- Verslavingsproblematiek

Aanbod:

- Psychodiagnostiek
- Psychologische behandeling vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader
- IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie)
- Begeleiding lichttherapie (indicatiestelling, begeleiding met effectmeting)

Kwaliteitszorg via deelname aan intervisie, supervisie en continue bijscholing.

Stress- en burnoutcoaching

Voor wie een burn-out wil voorkomen, er tegen aanloopt en hem wil afwenden, of als je terug wil re-integreren op de werkvloer.

Hoe ervaar ik minder stress en meer rust?

Je leert stress en burn-out te (h)erkennen, aanpakken en voorkomen. Je hebt inzicht in je stress signalen en klachten als gevolg van stress. Je leert te herkennen wat je stressoren (aanleidingen en oorzaken van stress) zijn, zowel in je werk als op andere vlakken. Je wordt begeleid in het loslaten van ineffectieve gewoontes en het aanleren van nieuw gedrag.

Je leert effectiever omgaan met stress en je energie en draagkracht te vergroten. Zodat je weer met een positief gevoel en zelfvertrouwen voluit kunt leven en werken.

Studiebegeleiding

Efficiënt studeren is niet vanzelfsprekend. Een goede studieplanning kan hierbij helpen. Goed plannen kan je leren en met enkele concrete tips heb je het vast snel onder de knie. Bovendien kan het je helpen om uitstelgedrag en faalangst aan te pakken. Je wordt zelfzekerder omdat je de leerstof beter beheerst. Door de juiste studieaanpak zal je meer tijd overhouden voor andere activiteiten.

Door het aanleren van een goede studiemethode op maat zal stress verminderen. Je leert grotere hoeveelheden leerstof te verwerken, je cursussen op een efficiënte manier te structureren en samen te vatten, hoofd- en bijzaak van elkaar te onderscheiden. Je leert het overzicht te behouden. Een wekelijkse planning met bijsturing voor al je vakken geeft je de nodige discipline.

Bij inhoudelijke moeilijkheden kan, afhankelijk van het vakgebied, de leerstof duidelijk en gestructureerd worden uitgelegd. Zo kan je achterstand inhalen en verlies je geen tijd aan het zelf uitpluizen van leerstof die je niet begrijpt.

Opleidingen

Master in de Klinische Psychologie (afgestudeerd in 2010 aan UGent)
Specifieke Lerarenopleiding Psychologie (afgestudeerd in 2011 aan UGent)

Werkervaring

Gewerkt in diverse instellingen voor jongvolwassenen en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek.

Sinds 2012 leerkracht gedragswetenschappen en docent sociaal-agogische, paramedische en verzorgende beroepen.

Lidmaatschap

Lid van Psychologencommissie (nr 862118520)
Lid van Belgische federatie Psychologen (BFP)
Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVPK)

Praktische informatie

Aanmelden kan per mail celinekhan.praktijkwerken@gmail.com
of telefonisch 0497/ 46 10 93
Consultatie op woensdag tussen 9.00 en 21.00.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.

Een eerste gesprek duurt 1u à 1u15 (€50). Een volgende sessie duurt ongeveer een uur (€50).
Sommige mutualiteiten betalen hiervan een luik terug. Voor de meest recente regeling, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Indien een gesprek niet zou kunnen doorgaan, graag 24u op voorhand verwittigen. Bij laattijdige verwittiging (minder dan 24u), wordt er een administratieve kost aangerekend van 20 euro.