Praktijk Werken

Praktijk Werken is een gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk.

Psychologen

 

Celine Khan

Klinisch psychologe

Psychologische behandeling - Stress- en burnoutcoaching

Psychologische behandeling

Gewoonlijk past uw stemming bij de situatie waarin u zich bevindt. Wanneer uw stemming niet meer bij de omstandigheden past, voelt u zich belemmerd om goed te functioneren. U bent verdrietig en wanhopig zonder dat daar een reden voor is.

Iedereen is wel eens bang of angstig. Een angstig gevoel kan er voor zorgen dat u op momenten van gevaar waakzamer bent. Echter wanneer gezonde angst ‘ongezond’ wordt, gaat het om klachten die uw kwaliteit van leven ernstig aantasten.

Angst- en stemmingsklachten kunnen leiden tot uitval op school of werk. Ook kan de relatie met mensen in uw naaste omgeving onder spanning komen te staan.

Wanneer u steeds meer last hebt van klachten die niet vanzelf overgaan, kan psychologische behandeling u helpen.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is en hoe het komt dat u klachten heeft. Als erkend klinische psychologe wil ik u helpen inzien dat wat u denkt en hoe u zich voelt niet overeenkomt met uw situatie. U leert beter omgaan met uw emoties en factoren die uw gedachten en gevoelens beïnvloeden. Het doel is om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren.

Samen gaan we in een eerste gesprek na waar u precies vastloopt. In een tweede gesprek bespreken we welke vorm van behandeling het beste bij u past. Dan start het behandeltraject waarbij het verloop regelmatig met u wordt geëvalueerd. Het doel is dat u zo snel mogelijk afname van klachten ervaart en persoonlijk herstel realiseert, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt oppakken.

Klachten kunnen zijn:

- Stress- en spanningsklachten
- Burn-out klachten en moeilijkheden op het werk
- Depressieve gevoelens, sombere en neerslachtige stemming, vermoeidheid, futloosheid
- Minder of geen plezier hebben in bijna alle activiteiten
- Piekeren, concentratieproblemen, besluiteloosheid
- Snel boos of gefrustreerd zijn
- Slaapproblemen
- Onbegrepen lichamelijke klachten
- Gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid
- Bemoeilijkte omgang met anderen
- Gevoel hebben dat u er niet toe doet of schuldgevoelens
- Eetproblemen
- Lichamelijke klachten met grote invloed op dagelijks functioneren zoals chronische pijn, migraine, ernstige ziekte zoals kanker, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, e.a.
- Depressieve klachten bij winterdepressie, zwangerschaps- of postnatale depressie, pre-menstruele stemmingsstoornis (PMSS), depressie rond de menopauze
- Angst- en paniekklachten, hyperventilatie, fobische klachten
- Dwangklachten (obsessieve gedachten, dwanghandelingen)
- Psychotrauma klachten zoals zich opdringende herinneringen, nachtmerries, problemen met (teveel of te weinig) woede, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen en gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid
- Stemmingswisselingen, emotionele instabiliteit en impulsiviteit, spanningen in relaties thuis, op het werk, of sociale kring
- Rouw bij verlieservaringen
- Levensfaseproblematiek bij ouderen
- Verslavingsproblematiek

Aanbod:

- Psychodiagnostiek
- Psychologische behandeling vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader
- IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie)
- Begeleiding lichttherapie (indicatiestelling, begeleiding met effectmeting)
- Kwaliteitszorg via deelname aan intervisie en supervisie, continue volgen van opleidingen, bijscholingen en lezingen.

Stress- en burnoutcoaching

Voor wie een burn-out wil voorkomen, er tegen aanloopt en hem wil afwenden, of als je terug wil re-integreren op de werkvloer.

Hoe ervaar ik minder stress en meer rust?

Je leert stress en burn-out te (h)erkennen, aanpakken en voorkomen. Je hebt inzicht in je stress signalen en klachten als gevolg van stress. Je leert te herkennen wat je stressoren (aanleidingen en oorzaken van stress) zijn, zowel in je werk als op andere vlakken. Je wordt begeleid in het loslaten van ineffectieve gewoontes en het aanleren van nieuw gedrag.

Je leert effectiever omgaan met stress en je energie en draagkracht te vergroten. Zodat je weer met een positief gevoel en zelfvertrouwen voluit kunt leven en werken.

Opleidingen

Master in de Klinische Psychologie (afgestudeerd in 2010 aan UGent)
Specifieke Lerarenopleiding Psychologie (afgestudeerd in 2011 aan UGent)

Werkervaring

Gewerkt in diverse instellingen voor jongvolwassenen en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek.

Sinds 2012 leerkracht gedragswetenschappen en docent sociaal-agogische, paramedische en verzorgende beroepen.

Sinds 2019 zorgcoördinator binnen een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Lidmaatschap

Lid van Psychologencommissie (nr 862118520)
Lid van Belgische federatie Psychologen (BFP)
Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVPK)

Praktische informatie

Aanmelden kan per mail celinekhan.praktijkwerken@gmail.com
of telefonisch 0497/ 46 10 93
Consultatie op donderdag tussen 9.00 en 21.00.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.

Elke sessie duurt circa 60 minuten aan 60 euro/sessie.
Alle mutualiteiten betalen hiervan een luik terug. Voor de meest recente regeling, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak (minimaal 24u op voorhand), wordt er een administratieve kost aangerekend van 60 euro.

Ondernemingsnummer BE0685410116

Tine Braeye

Klinisch orthopedagoogIn 2005 studeerde ik af als klinisch orthopedagoge (UGent) waarna ik aan de slag ging binnen de diagnostische screening en begeleiding van kinderen en jongeren met een vermoeden van een autismespectrumstoornis (ASS). Hierna vervolgde mijn professionele weg zich in het onderwijs waarbij ik vanuit verschillende functies het onderwijslandschap heb verkend.

Van hieruit heb ik een ruime ervaring opgedaan in het werken met jongeren en meer bepaald deze jongeren die extra uitgedaagd worden in het leren omgaan met een stoornis (ASS, AD(H)D) of een leerproblematiek.

Ook het ondersteunen van de context (leerkrachten, ouders, ..) speelt hierbij een grote rol.

Ik richt mij in de therapie op jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen.

Doorheen het leven zijn er externe gebeurtenissen en omstandigheden waardoor de dingen niet steeds lopen zoals we dat zouden willen.

Er komen mensen op onze weg met wie we moeilijkheden ervaren of door wie we uit ons evenwicht gebracht worden.

Soms merken we dat we ons zélf in de weg zitten waardoor we het gevoel hebben niet vooruit te komen.

Dat kan leiden tot piekeren, stress, tot het gevoel vast te zitten in eigen gedachten, emoties, angsten,..

Klachten waarvoor je bij mij terecht kunt:

- verwerken van gebeurtenissen in de kinder- en jeugdtijd
- problemen rond eigenwaarde, zelfvertrouwen
- stress / spanningen
- levensvragen
- burn out/ bore out
- depressieve klachten / somberheid
- angsten
- vragen / moeilijkheden rond opvoeding
- moeilijkheden rondom relatie / echtscheiding / nieuw samengesteld gezin
- hoogsensitiviteit
- communicatiemoeilijkheden
- verdriet / rouw


Doorheen de therapie bekijk ik samen met jou waar je nu staat en waar je naartoe wil.
Welke patronen spelen je parten? Welke bewuste of onbewuste overtuigingen heb je over jezelf, de anderen, de wereld?
Wie ben jij in je kern? Hoe kunnen we jou weer in je kracht laten staan? Hoe kan je weer meer vrijheid ervaren in je denken en in je handelen?

Ik begeleid en ondersteun jou graag bij dit proces.

In mijn vrije tijd kom ik graag tot rust door piano te spelen, te lezen of yoga te doen. Daarnaast daag ik mezelf ook graag fysiek uit door te lopen en doe ik al een aantal jaren intensief aan crossfit.Opleidingen:


Pedagogische Wetenschappen, optie orthopedagogiek (UGent, afgestudeerd in 2005)

ADOS-G; Autism Diagnostic Observation Schedule-Generic (UGent, 2007)

Vorming Sociale Overlevingstechnieken en Autisme (Autisme Centraal, 2007)

Gecertificeerde opleiding LSCI – Life Space Crisis Intervention (Gent, 2009)

Specifieke Lerarenopleiding (CVO–VIVO, afgestudeerd in 2015)

Mindfulness training (Instituut voor Aandacht & Mindfulness, 2018)

Stress- en Traumatherapeut (Open Mind Kenniscentrum, i.o.)Werkervaring

02/2022 – Heden : Zelfstandig psychotherapeut bij Den Aanzet, Zwevegem

09/2021 – Heden : Zelfstandig psychotherapeut bij Beginpunt, Veldegem

Verschillende werkervaringen in het onderwijs met name als gon-begeleider, ondersteuningsmedewerker, leerkracht, leerzorgbegeleider en orthopedagoge binnen het regulier als bijzonder onderwijs.Lidmaatschap

Ik beschik over het Visum houdende de toelating om het beroep van klinisch orthopedagoog uit te oefenen (visumnummer 341901)

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen (VVO2212140)

Praktische informatie

Aanmelden kan per mail tinebraeye@gmail.com
of telefonisch 0499 / 225344

Consultatie op dinsdag tussen 9u00 en 21u00.

Als klinisch orthopedagoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.

Elke sessie duurt circa 60 minuten en bedraagt 60 euro/sessie. Bij de meeste mutualiteiten is er terugbetaling mogelijk.

Voor de meest recente regeling hieromtrent, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak (minimaal 24u op voorhand), wordt er een administratieve kost aangerekend van 60 euro.

Ondernemingsnummer BE0702825079