Praktijk Werken

Praktijk Werken is een gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk.

Psychologen

 

Leen Versteynen

Klinisch psychologeErvaringen

In het verleden deed ik reeds ervaring op als psychosociale hulpverlener in het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk).
Sinds 2018 werk ik in de multidisciplinaire praktijk Werken als zelfstandig psychologe.

Opleidingen:

2018-2022: psychotherapie-opleiding ‘Postgraduaat in de integratieve en humanistisch-experiëntiële psychotherapie’ (4-jarige opleiding)
2018: HSP voor professionals
2018: coaching voor HSP
2017-2018: mindfulness voor hulpverleners
2017: kortdurende opleiding ‘Acceptance and commitment therapy’

Ik volg regelmatig opleidingen, bijscholingen, lezingen, … om op de hoogte te blijven van actuele en belangrijke informatie.
Daarnaast doe ik ook regelmatig aan intervisie en supervisie.

Lid van:
Psychologencommissie (Erkenningsnummer: 852109927)
Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

Psychologische begeleiding
Iedereen komt in het leven wel eens momenten tegen waarbij je moet omgaan met stress en mentale moeilijkheden: op het werk, in de relatie, in de sociale kring, in het ouderschap,… Mentale druk veroorzaakt vaak stress en kan leiden tot allerlei vervelende psychische klachten.

Als je mentaal niet goed in je vel zit, is het vaak raadzaam om een aantal sessies bij een psycholoog te volgen. Als we samen beslissen om een begeleiding op te starten, dan help ik u graag verder om u te leren omgaan met moeilijke gedachten, emoties en gedrag. Respect en een gelijkwaardige houding zijn hierbij het uitgangspunt. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een manier voor u om een meer kwaliteitsvol en zinvol leven te kunnen leiden.

Bent u op zoek naar psychologische begeleiding, dan bent u welkom bij mij voor een verkennend gesprek. Samen met u neem ik de tijd om uit te zoeken wat uw hulpvraag is en welke vorm van begeleiding u verder kan helpen. Bij een begeleiding help ik u verder om u te leren omgaan met moeilijke gedachten, emoties en/of gedrag. Dit door in de eerste plaats samen met u een concrete hulpvraag te omschrijven, waarna we doelgericht naar oplossingen en/of verbeteringen toewerken. Dit doen we onder andere door het aanleren van kennis en vaardigheden om uw eigen leven weer in handen te kunnen nemen. Daarbij worden (thuis)oefeningen ingezet zoals bijvoorbeeld cognitieve oefeningen, gedragsmatige oefeningen, ontspanningsoefeningen,… . Respect en gelijkwaardigheid, alsook positiviteit en oplossingsgerichtheid zijn de uitgangspunten bij het begeleidingsproces. Het is daarnaast ook van belang dat we uw sterktes en mogelijkheden verder onder de loep nemen. We bekijken samen op welke manier u uw eigen krachtbronnen kan aanspreken, zodat u een meer kwaliteitsvol en zinvol leven kan leiden.

Ik bied u psychologische begeleiding bij onder andere:
- stemmingsklachten, depressie, somberheid, piekeren,…
- angst/paniekgevoelens/faalangst
- stressklachten
- burn-out, vermoeidheidsklachten, weinig energie hebben
- emotionele moeilijkheden, last hebben van bepaalde emoties zoals angst, verdriet, boosheid, schaamte, schuld,eenzaamheid,…
- rouw, gevoelens van verdriet, verwerkingsmoeilijkheden
- relationele spanningen (op het werk of in de familie/gezin)
- zelfvertrouwen, onzekerheid, identiteitscrisis
- hoogsensitiviteit
- autisme


Als deze klachten herkenbaar zijn, dan bent u welkom voor een verkennend gesprek. Samen met u neem ik de tijd om uit te zoeken wat uw hulpvraag is en welke vorm van begeleiding u verder kan helpen. In gezamenlijk overleg starten we een begeleiding op of kijken we voor een correcte doorverwijzing.

U kan een afspraak maken:

- via mijn GSM-nummer: 0493 / 74 17 00
- via mijn e-mailadres: leenversteynen@yahoo.com

Een eerste gesprek duurt ongeveer 1u à 1u15 (50€).
Een gewone sessie duurt ongeveer 60 minuten (50€).

Indien een gesprek niet zou kunnen doorgaan, verwittig mij dan best even, graag 24u op voorhand.
Afspraken die ten laatste een dag op voorhand geannuleerd worden, hoeven niet betaald te worden. Indien er toch laattijdig wordt verwittigd zonder dringende reden, wordt er een administratieve kost aangerekend van 25 euro.

De gesprekken gaan door op vrijdag (overdag en ‘s avonds) in de multidisciplinaire praktijk ‘Werken’, gelegen in Steenstraat 18 in Kortemark-Werken.

Ondernemingsnummer: 0832.987.795

Celine Khan

Klinisch psychologe

Psychologische behandeling - Stress- en burnoutcoaching - Studiebegeleiding

Psychologische behandeling

Gewoonlijk past uw stemming bij de situatie waarin u zich bevindt. Wanneer uw stemming niet meer bij de omstandigheden past, voelt u zich belemmerd om goed te functioneren. U bent verdrietig en wanhopig zonder dat daar een reden voor is.

Iedereen is wel eens bang of angstig. Een angstig gevoel kan er voor zorgen dat u op momenten van gevaar waakzamer bent. Echter wanneer gezonde angst ‘ongezond’ wordt, gaat het om klachten die uw kwaliteit van leven ernstig aantasten.

Angst- en stemmingsklachten kunnen leiden tot uitval op school of werk. Ook kan de relatie met mensen in uw naaste omgeving onder spanning komen te staan.

Wanneer u steeds meer last hebt van klachten die niet vanzelf overgaan, kan psychologische behandeling u helpen.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat er aan de hand is en hoe het komt dat u klachten heeft. Als erkend klinische psychologe wil ik u helpen inzien dat wat u denkt en hoe u zich voelt niet overeenkomt met uw situatie. U leert beter omgaan met uw emoties en factoren die uw gedachten en gevoelens beïnvloeden. Het doel is om uw klachten te verminderen en uw dagelijks functioneren te verbeteren.

Samen gaan we in een eerste gesprek na waar u precies vastloopt. In een tweede gesprek bespreken we welke vorm van behandeling het beste bij u past. Dan start het behandeltraject waarbij het verloop regelmatig met u wordt geëvalueerd. Het doel is dat u zo snel mogelijk afname van klachten ervaart en persoonlijk herstel realiseert, zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijks leven kunt oppakken.

Klachten kunnen zijn:

- Stress- en spanningsklachten
- Burn-out klachten en moeilijkheden op het werk
- Depressieve gevoelens, sombere en neerslachtige stemming, vermoeidheid, futloosheid
- Minder of geen plezier hebben in bijna alle activiteiten
- Piekeren, concentratieproblemen, besluiteloosheid
- Snel boos of gefrustreerd zijn
- Slaapproblemen
- Onbegrepen lichamelijke klachten
- Gevoel van minderwaardigheid en onzekerheid
- Bemoeilijkte omgang met anderen
- Gevoel hebben dat u er niet toe doet of schuldgevoelens
- Eetproblemen
- Lichamelijke klachten met grote invloed op dagelijks functioneren zoals chronische pijn, migraine, ernstige ziekte zoals kanker, fibromyalgie, chronisch vermoeidheidssyndroom, e.a.
- Depressieve klachten bij winterdepressie, zwangerschaps- of postnatale depressie, pre-menstruele stemmingsstoornis (PMSS), depressie rond de menopauze
- Angst- en paniekklachten, hyperventilatie, fobische klachten
- Dwangklachten (obsessieve gedachten, dwanghandelingen)
- Psychotrauma klachten zoals zich opdringende herinneringen, nachtmerries, problemen met (teveel of te weinig) woede, wisselende stemmingen, weinig zelfvertrouwen en gevoelens van schuld, schaamte en zinloosheid
- Stemmingswisselingen, emotionele instabiliteit en impulsiviteit, spanningen in relaties thuis, op het werk, of sociale kring
- Rouw bij verlieservaringen
- Levensfaseproblematiek bij ouderen
- Verslavingsproblematiek

Aanbod:

- Psychodiagnostiek
- Psychologische behandeling vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader
- IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie)
- Begeleiding lichttherapie (indicatiestelling, begeleiding met effectmeting)
- Kwaliteitszorg via deelname aan intervisie en supervisie, continue volgen van opleidingen, bijscholingen en lezingen.

Stress- en burnoutcoaching

Voor wie een burn-out wil voorkomen, er tegen aanloopt en hem wil afwenden, of als je terug wil re-integreren op de werkvloer.

Hoe ervaar ik minder stress en meer rust?

Je leert stress en burn-out te (h)erkennen, aanpakken en voorkomen. Je hebt inzicht in je stress signalen en klachten als gevolg van stress. Je leert te herkennen wat je stressoren (aanleidingen en oorzaken van stress) zijn, zowel in je werk als op andere vlakken. Je wordt begeleid in het loslaten van ineffectieve gewoontes en het aanleren van nieuw gedrag.

Je leert effectiever omgaan met stress en je energie en draagkracht te vergroten. Zodat je weer met een positief gevoel en zelfvertrouwen voluit kunt leven en werken.

Studiebegeleiding

Efficiënt studeren is niet vanzelfsprekend. Een goede studieplanning kan hierbij helpen. Goed plannen kan je leren en met enkele concrete tips heb je het vast snel onder de knie. Bovendien kan het je helpen om uitstelgedrag en faalangst aan te pakken. Je wordt zelfzekerder omdat je de leerstof beter beheerst. Door de juiste studieaanpak zal je meer tijd overhouden voor andere activiteiten.

Door het aanleren van een goede studiemethode op maat zal stress verminderen. Je leert grotere hoeveelheden leerstof te verwerken, je cursussen op een efficiënte manier te structureren en samen te vatten, hoofd- en bijzaak van elkaar te onderscheiden. Je leert het overzicht te behouden. Een wekelijkse planning met bijsturing voor al je vakken geeft je de nodige discipline.

Bij inhoudelijke moeilijkheden kan, afhankelijk van het vakgebied, de leerstof duidelijk en gestructureerd worden uitgelegd. Zo kan je achterstand inhalen en verlies je geen tijd aan het zelf uitpluizen van leerstof die je niet begrijpt.

Opleidingen

Master in de Klinische Psychologie (afgestudeerd in 2010 aan UGent)
Specifieke Lerarenopleiding Psychologie (afgestudeerd in 2011 aan UGent)

Werkervaring

Gewerkt in diverse instellingen voor jongvolwassenen en volwassenen met psychische problemen en/of verslavingsproblematiek.

Sinds 2012 leerkracht gedragswetenschappen en docent sociaal-agogische, paramedische en verzorgende beroepen.

Sinds 2019 zorgcoördinator binnen een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Lidmaatschap

Lid van Psychologencommissie (nr 862118520)
Lid van Belgische federatie Psychologen (BFP)
Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVPK)

Praktische informatie

Aanmelden kan per mail celinekhan.praktijkwerken@gmail.com
of telefonisch 0497/ 46 10 93
Consultatie op donderdag tussen 9.00 en 21.00.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.

Elke sessie duurt circa 60 minuten aan 50 euro/sessie.
Sommige mutualiteiten betalen hiervan een luik terug. Voor de meest recente regeling, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak (minimaal 24u op voorhand), wordt er een administratieve kost aangerekend van 25 euro.

Ondernemingsnummer BE0685410116