Praktijk Werken

Praktijk Werken is een gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk.

Kinesisten

 

Je kan bij ons terecht voor:

  • Muskelo-skeletale revalidatie: protheses, trauma’s, peesletsels en –ontstekingen
  • Orthopedische klachten: rug- en nekpijn, athrose, rheumatische aandoeningen
  • Sportletsels
  • Perinatale kinesitherapie en begeleiding
  • Handrevalidatie
  • Ademhalingskinesitherapie / respiratoire training
  • Lymfedrainage / oefentherapie en begeleiding na borstoperaties
  • Pelvische reëducatie-bekkenbodemkinesitherapie
  • Manuele therapie

Marah Kerckhof

Opleidingen / Ervaringen

Ik ben afgestudeerd in 2014 aan de Universiteit Gent, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting muskuloskeletale revalidatie en sportkinesitherapie.

Meteen na het behalen van mijn masterdiploma, startte ik met een postgraduaatsopleiding Manuele Therapie aan de Universiteit Gent. In 2015 behaalde ik deze specialisatie.
Ik ben dus manueel therapeute en kreeg hiervoor ook erkenning via de bijzondere beroepsbekwaamheid manuele therapie.
Deze opleiding geeft mij een breder inzicht in het onderzoek en de behandeling van verschillende neuro-musculo-skeletale disfuncties (rug- en nekklachten, spier- en houdingsgerelateerde problematieken, aandoeningen en letsels van het neurogeen stelsel).
Dit laat mij toe verschillende orthopedische, traumatologische en neurologische aandoeningen ter hoogte van de ledematen en de wervelkolom nog efficiënter aan te pakken.

Ik volg regelmatig opleidingen en congressen om mijn bijzondere bekwaamheid te kunnen behouden en ben lid van Mathera, de vereniging voor manuele therapie in België.
Meer info over manuele therapie vind je op hun website: Mathera

In 2016 volgde ik een cursus dry-needling. Ook dit interesseert mij.
De combinatie van dry-needling en manuele therapie laat mij toe letsels zowel op myofasciaalniveau (spieren) als wervelniveau (bloccages en dergelijke) te behandelen.
Op de website www.dryneedling.nl vind je een link met informatie voor patiënten.
Daar vind je heel wat info, natuurlijk mag je ook steeds vragen aan mij of dry-needling een behandelingsoptie is.

Mijn collega Heidi heeft een bijzondere bekwaamheid in de ademhalingstherapie. Ook ik volgde enkele bijscholingen op dit gebied.
Ik ben vooral ervaren in het behandelen van baby's en kleuters met ademhalingsproblemen (bronchitits, fluimpjes, ....).

Tijdens mijn bachelor ging ik op Erasmus en volgde toen stage in Griekenland bij het medisch team van de nationale atletiekploeg.
Dit prikkelde mij om na mijn studies aan de slag te gaan bij een sportclub.
Ik ben dan ook reeds drie jaar actief als kinesitherapeut in de medische staf van de jeugdafdeling van voetbalclub KV Oostende.

Zita Ketels

Opleidingen / Ervaringen

In juni 2018 studeerde ik af aan de Universiteit Gent als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met als afstudeerrichting ‘inwendige aandoeningen’. Inwendige aandoeningen omvat ademhalingskinesitherapie, gewichtszorg, sporten met diabetes, lymfedrainage & cardiale revalidatie.

In september 2019 begin ik met de tweejarige postgraduaat manuele therapie aan het IMFT in Nazareth, deze om mijn ‘kennen en kunnen’ omtrent nek- en rugklachten verder uit te breiden. Verder zal ik vanaf november 2019 een cursus volgen aan de ‘Physical Coaching Academy’ om het NASM certificaat van personal trainer te behalen, een certificaat die zeker zijn vruchten zal afwerpen in de praktijk.

Ook wat betreft sportkinesitherapie, postoperatieve kinesitherapie of kinesitherapie bij courante klachten kun je me regelmatig terugvinden op bijscholingen of cursussen. Voor een evidence & practise-based behandeling van deze aandoeningen kun je dus ook bij mij & m’n collega’s terecht.

Op dinsdag en donderdag ben ik aan het werk in ‘praktijk Werken’ te Kortemark. Maandag, woensdag en vrijdag zul je me terugvinden in de vernieuwde praktijk ‘kine Vrombaut’ te Eeklo.

E-mail: zitaketels@hotmail.com
Gsm: 0479/357 669Evelyne Lauwyck

Opleidingen / Ervaringen

Ik studeerde af in juni 2018 aan de universiteit van Gent als master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, met als afstudeerrichting musculoskeletale- en sportkinesitherapie.

September 2018: start postgraduaatsopleiding manuele therapie aan de universiteit van Gent
Februari 2019: start cursus dry needling bij dry needling Gent.

In juli 2018 volgde ik enkele dagen vrijwillige stage bij Frank Wezenbeek (kinesitherapeut van AAGent) waar voornameiljk de focus op de sportrevalidatie ligt. Dit om mijn arsenaal aan oefentherapie voor diverse sportletsels uit te breiden.

In mijn eerste masterjaar (2017) volgde ik gedurende 4 weken stage bij Heidi en Marah.
Ik ben blij om ze nu mijn collega’s te mogen noemen. Op maandag- en woensdagnamiddag ben ik werkzaam in de praktijk.

E-mail: evelyne_lauwyck@hotmail.com
Gsm: 0479935389Heidi Dehoorne

Opleidingen / Ervaringen

Ik ben afgestudeerd in 1986 aan het HIPB Gent. Ik ben stagementor voor de opleiding kinesitherapie en revalidatie van de universiteit Gent. Tevens ben ik bestuurslid van de organisatie Pro-Q-Kine, die het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten in België implementeert. Meer informatie hieromtrent vind je op hun website: www.pqk.be/nl/over-pro-q-kine en op www.kinesitherapie.be. (Er is aan de criteria voldaan)

Kinesitherapie
Lid van de federale raad voor kinesitherapie FOD VOLKSGEZONDHEID

Bijzondere bekwaamdheid voor

Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
Respiratoire kinesitherapie
Meer info omtrent het behalen van een bijzondere bekwaamheid vind je hier: www.health.fgov.be/

Organisator en medeorganisator van Lokaal Overleg tussen kinesisten en vormingen in verband met de bijzondere bekwaamheden.
Spreker op symposia en/of congressen.

Pelvische reëducatie/bekkenbodemkinesitherapie en perinatale kinesitherapie.
In 1993 heb ik de basiscursus Pelvische reëducatie aan het UZ GENT olv Prof Wynendaele gevolgd.
In 1996 de cursus kinderurologie olv Prof Vandewalle.
Lid van pelvired www.pelvired.be

De indicaties voor bekkenbodemreëducatie:

Ongewild urineverlies tijdens inspanningen, hoesten of niezen (stressincontinentie)
Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige aandrang om te plassen (urge-incontinentie)
Moeilijk plassen
Ongewild verlies van ontlasting (fecale incontinentie)
Pre- en postoperatieve kinesitherapie bij operaties in het kleine bekken
 bv: prostatectomie
Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen (tot een bepaald stadium beperkt)
Pelvische pijnproblematiek, spastische bekkenbodem
Pre - en postnatale bekkenbodembegeleiding
Sexuele dysfuncties vb. vaginisme / erectiestoornissen

Verder:

- Zwanger met de bal (Cristine Van De Putte)
- Sofrologie bij zwangerschap
- Kinderurulogie uz Gent ,’PUNC-team’.
- Hypoabdominale oefeningen volgens L.Guillarme: www.abdo-mg.com
- Bekkeninstabiliteit tijdens en na zwangerschap – Cecile Röst: www.rosttherapy.com
- Oedeem na borstkanker en bij zwangerschap
- Pilates fundamentals oefentherapie
- 2013 Prostaatcongres UZ Leuven
- 2014 Symposium prostaatkliniek Brugge
- 2014 Kinderurologie/kinderurotherapie
- Internationaal congres UMC Utrecht
- 2015 kinderurotherapie UZ Gent
- 2015 'the female pelvis' Antwerpen.
- 2015 coccydynie UZ GENT.
- 2015 Internationaal congres Female Pelvis Lifetime.
- 2016 Symposium kinderurologie UZ Gent.
- 2016 Prostaatkanker UZ Leuven.
- Lokk kinderurologie Roeselare.
- Brugge: symposium urologie.
- Urologiecongres :instabiele blaas
- Geriatriecongres: bekkenbodemproblemen bij geriatrie.
- 2017 Chronische pijn en centrale sensitisatie (smarteducation)
- TENS/PTNS bij bekkenbodemproblemen (BICAP)


Respiratoire kinesitherapie of ademhalingskinesitherapie.
Deze richt zich op het behandelen van patiënten met ademhalingsproblematieken. Als we kijken naar de huidige stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur valt het op dat waar we vroeger eerder kozen voor het gebruik van passieve drainagetechnieken zoals tapotage, we nu eerder kiezen voor actieve drainage technieken die werken volgens een fysiologisch principe die niet in strijd is met de normale ademhalingsmechanica en -fysiologie.We gebruiken daarvoor verschillende technieken (oa autogene drainage,geassisteerde AD, Postiaux) en hulpmiddelen (oa.PEP en flutter).

Erkend respiratoir therapeut (meer dan 100 accreditatie uren per 2 jaar)
- 2003 Brussel: Autogene drainage ,Chevaillier
- 2009 Gent: Respiratoire kinesitherapie met longauscultatie ,Bruno Zwaenepoel
- 2012 UZ Leuven :Respiratoire kinesitherapie en revalidatie
- 2014 Antwerpen: multidisciplinaire respiratoire zorg
- 2015 UZ Leuven :Revalidatie na longtransplantatie.
- 2015 UZ Leuven: Respiratoire behandeling bij neuromusculaire patiënten.
- 2015 Respiratoire revalidatie bij interstitiële longaandoeningen.
- Mip/Mep metingen
- 2017 interpretatie van longfunctietesten
- Mucoviscidose LoKK’s
- Ea.

Lid van de Belgische Vereniging van Respiratoir Kinesitherapeuten en aanwezig op congressen.
www.abkr-bvrk.be

Lid van de Belgische vereniging voor pneumologie BVP en aanwezig op congressen voor fysiotherapeuten.
www.bvp-sbp.org

Lid van de mucovereniging.
www.muco.be

Lymfedrainage
De methode is gebaseerd op 3 verschillende handgrepen.Het stimuleert de contractiliteit van de lymfevaten en de vorming van anastomosen.Het heeft een invloed op het vegetatief zenuwstelsel en een pijnstillende werking.Het reduceert de zwelling en mobiliseert het vocht.

In 2000 heb ik de basis en specialisatiecursus in Brussel gevolgd bij Prof.Leduc.
In 1970 richtte Prof. Leduc een labo in lymfologie in aan de VUB.
www.lymfhonet.be
Mechanische lymfedrainage met drukpomp en drukmanchette.

-2011 UZ Leuven: oedeem en borstkanker
-2014 UZ Leuven :lymfologie en oncologie
-2016 Antwerpen:Lymphologie state of the art

Andere bijscholingen:

- Hartrevalidatie UZ Leuven: revalidatie bij hartfalen.
- Cyriax
- Rugschool UZ Leuven
- Schouderrevalidatie UZ Leuven
- Knieprothese UZ Gent
- Coaching bij reuma
- Bewegen in water met beperkingen UZ Leuven
- Hyperlaxiteit
- Handrevalidatie UZ Gent 2014 http://www.bht.be/
- training bij Geriatriepatiënten ,UZLeuven.