Praktijk 'Werken'

Praktijk Werken is een gespecialiseerde kinesitherapiepraktijk.

 


Ons multidiscliplinair team bestaat uit kinesisten, psychologen, een vroedvrouw en een diëtiste. Een enthousiaste en gedreven groep, telkens op zoek naar de beste behandeling voor elke patiënt. Ieder van ons heeft zijn eigen specialisaties. Klik op een tabblad hierboven, om kennis te maken met de verschillende therapeuten per discipline.

Bij alle therapeuten gebeuren consultaties enkel op afspraak. Breng bij een eerste raadpleging het doktersvoorschrift, uw identiteitskaart en eventuele verslagen mee.
Alle kinesitherapeuten binnen het team zijn geconventioneerd.

Opgelet! Indien een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, d.w. z. minder dan 24 uur op voorhand of zonder geldige reden, wordt 50% van het honorarium aangerekend. Dit zonder tussenkomst van de mutualiteit.
Wij respecteren de GDPR-wetgeving voor het verwerken van de gezondheidsgegevens van de cliënt. Bevoegde toezichthoudende autoriteit: Provinciale geneeskundige commissie, Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu. FAC-gebouw Koning Albert 1-laan bus 1, 8800 Brugge